ONESEO.RO

Cele 5 alternative la raportul Page Timings lipsă în GA4: Cum să îți analizezi performanța site-ului eficient


Care sunt principalele metrici de performanță ⁣ale site-ului care pot ⁤fi analizate în lipsa raportului Page Timings în Google Analytics 4?

În momentul în care vă‌ gândiți⁢ la analiza performanței site-ului dvs., ​este⁤ posibil să vă loviți​ de o dilemă atunci când lucrați cu Google Analytics⁣ 4 (GA4): raportul Page Timings lipsește. Acest ⁣lucru poate părea o ⁣problemă majoră, deoarece ‌timpul de ‍încărcare al paginilor este un factor critic ⁢în experiența‍ utilizatorului și în clasamentul site-ului în motorul de ​căutare. Cu toate acestea, nu ⁣vă faceți griji, există‌ alternative eficiente ​pentru a analiza performanța site-ului dvs. chiar și fără‌ raportul Page Timings din⁣ GA4.

 1. Utilizați Google PageSpeed​ Insights

  Google PageSpeed ⁢Insights este o‍ unealtă de analiză a performanței site-ului oferită de ‌Google. Aceasta vă oferă ⁣o evaluare rapidă a timpului de⁤ încărcare al paginilor dvs., ⁤precum⁤ și sugestii de îmbunătățire a performanței. ​Este o unealtă ⁢excelentă ⁣pentru a​ obține ​o perspectivă rapidă asupra performanței ​site-ului dvs. și pentru a identifica posibile ⁣probleme.

 2. Folosiți Google Lighthouse

  Google Lighthouse este o altă​ unealtă utilă pentru analiza performanței site-ului. Acesta ⁣vă ⁤oferă informații detaliate despre performanța site-ului dvs., accesibilitate, SEO și mai mult. Este‌ extrem de util pentru identificarea aspectelor care afectează timpul de încărcare al paginilor ⁢și pentru a obține sugestii concrete de îmbunătățire.

 3. Testați cu WebPageTest

  WebPageTest este o altă unealtă gratuită care vă permite să testați performanța site-ului dvs. pe diferite dispozitive și conexiuni ⁢de internet. Acesta ⁤vă‌ oferă informații‌ detaliate despre timpul de încărcare al ⁤paginilor, ‌dimensiunea fișierelor și altele. Este ⁢o modalitate excelentă de a obține o perspectivă completă asupra performanței⁢ site-ului‌ dvs.

 4. Explorați GTmetrix

  GTmetrix este o ⁤altă unealtă populară pentru analiza performanței site-ului. Vă oferă o gamă largă ⁣de informații despre timpul de‍ încărcare‍ al paginilor dvs., dimensiunea ​fișierelor, cererile HTTP și multe altele. Cu GTmetrix, ‌puteți identifica rapid și eficient problemele care​ afectează performanța site-ului dvs. și puteți lua măsuri pentru‍ îmbunătățire.

 5. Verificați Pingdom‍ Tools

  Pingdom Tools este o altă opțiune excelentă pentru analiza performanței site-ului dvs. Această unealtă vă oferă informații detaliate despre timpul de încărcare al paginilor, dimensiunea fișierelor, cererile HTTP⁢ și multe altele. Este o modalitate simplă și eficientă de a monitoriza performanța site-ului⁤ dvs. și de a lua ‍măsuri⁢ pentru optimizare.

În concluzie, chiar⁢ dacă raportul Page Timings lipsește în Google​ Analytics 4, există o‍ varietate de alternative ‌eficiente pentru analizarea performanței ‌site-ului ⁣dvs. Utilizând unealta potrivită pentru analiza performanței site-ului dvs. și luând ⁢măsuri pentru îmbunătățire, vă puteți asigura că site-ul dvs. oferă o experiență optimă utilizatorilor​ și ​obține rezultate excelente în clasamentul motorului‌ de căutare.

Daca ești interesat de servicii de optimizare SEO și ești din altă localitate ai o listă mai jos:

Noutăți optimizare SEO

Ne puteți contacta pe:
office@oneseo.ro
0728 - 390 - 955

Solicită ofertă