ONESEO.RO

3 rapoarte subutilizate din Google Search Console pentru diagnosticarea scăderii traficului – Cum să îți recuperezi vizitatorii pierduți


Care sunt principalele metrici⁣ din Google Search Console care‌ ne pot ajuta ⁢să înțelegem ⁢cauza scăderii bruste a traficului ⁤pe​ site-ul nostru?

​În lumea⁣ digitală de astăzi, menținerea unui nivel ‍constant de trafic pe site-ul tău ​este esențial pentru succesul afacerii tale online. ⁣Dacă observi o scădere a‍ traficului pe site-ul tău, Google Search Console poate ‌fi ‌o unealtă valoroasă pentru diagnosticarea problemelor și stabilirea unui plan de acțiune ‍pentru recuperarea vizitatorilor pierduți.

Există 3 rapoarte‌ subutilizate în Google Search Console care pot oferi​ insight-uri importante cu privire la ‌cauzele posibile ale scăderii traficului și modalități de soluționare a acestora.‌ Iată cum poți folosi aceste ⁢rapoarte pentru a-ți recupera vizitatorii pierduți:

  1. Raportul de performanță – Acest raport îți oferă o vedere generală a modului în care site-ul tău performează ‌în rezultatele de căutare Google. Poți vedea care sunt cele mai⁤ căutate ​cuvinte cheie​ care conduc‌ trafic pe site-ul tău, ‌care sunt paginile ‍care au cel mai ⁢mare trafic și care sunt⁣ paginile cu cea mai mare rată de clicuri. Dacă observi că anumite cuvinte⁤ cheie au scăzut ​în clasament sau că anumite pagini ‍au pierdut trafic, poți investiga mai departe ‌pentru​ a⁣ identifica cauza și a⁤ lua‌ măsuri corective.

  2. Raportul de acoperire ​ – ⁤Acest ⁤raport îți arată care sunt⁣ paginile⁤ de ‌pe site-ul tău care‍ au⁤ fost indexate de Google și care nu au fost ⁣indexate, precum și erorile de indexare sau avertizările cu privire la problemele de ⁤securitate. Dacă observi că anumite pagini ⁢importante sau secțiuni ale site-ului tău nu ⁣sunt indexate,⁢ poți ‍verifica de‍ ce se întâmplă ⁣acest lucru⁢ și să iei măsuri pentru a remedia situația.

  3. Raportul de performanță ⁣a ‍paginilor – Acest raport îți oferă⁤ informații detaliate despre ⁤performanța fiecărei ​pagini de pe ⁢site-ul tău în rezultatele de ​căutare. Poți vedea care⁢ sunt paginile ‍cu cea mai mare rată de clicuri, cu ‌cea mai mare rată de ​conversie și care sunt cele mai populare pagini⁢ în funcție de cuvântul cheie. Dacă​ observi că anumite pagini au scăzut brusc în trafic, poți‌ investiga pentru⁣ a identifica‍ cauza și a lua ‍măsuri pentru a ‍le îmbunătăți.

Daca ești interesat de servicii de optimizare SEO și ești din altă localitate ai o listă mai jos:

În concluzie, Google ⁢Search Console poate fi o ⁢unealtă foarte utilă⁢ pentru diagnosticarea problemelor⁣ de trafic ⁣pe ‍site-ul⁢ tău și pentru a-ți recupera vizitatorii pierduți. Prin utilizarea ⁢acestor 3 rapoarte subutilizate și luarea de măsuri corective în funcție de informațiile ⁢obținute, poți îmbunătăți performanța⁣ site-ului tău și să ​atragi din nou ‍vizitatori pe ​site-ul tău. Nu uita să⁣ monitorizezi în ‌mod‌ regulat ‍performanța site-ului tău în Google Search Console și⁣ să fii mereu ⁢în căutare de noi oportunități de optimizare ​a site-ului pentru a-ți crește traficul și a-ți menține succesul online.

Noutăți optimizare SEO

Ne puteți contacta pe:
office@oneseo.ro
0728 - 390 - 955

Solicită ofertă